FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Ennek az oldalnak a tulajdonosa és üzemeltetője illetve az itt található információk szolgáltatója egészében vagy részben a 'BUENAFUERTE LTD'. A honlapon található információkat védi a nemzetközi szerzői jogi, a védjegyjogi törvények és a releváns szellemi tulajdonra vonatkozó törvények. Ön nem módosíthatja, másolhatja, reprodukálhatja, teheti közzé, töltheti fel, továbbíthatja, terjesztheti bármilyen más módon ezen az oldalon található anyagot, beleértve a kódot és a szoftvereket előzetes írásbeli engedély nélkül a "BUENAFUERTE LTD." - től. Letölthető az információs anyag amennyiben ez személyes felhasználásra nem pedig kereskedelmi céllal történik és ha nem módosítja a szerzői és egyébb tulajdon jogi jegyeket.

Ez az engedély nem jelenti az információk és az információk másolatainak a tulajdonjogi átruházását és az alábbi korlátozások lépnek érvénybe:

1.) meg kell őriznie a letöltött anyagokon és azon másolatain fellelhető összes szerzői és egyéb tulajdonjogi jegyeit;

2.) nem módosíthatja és reprodukálhatja vagy oszthatja meg, teheti közzé vagy használhatja fel akármilyen publikus vagy kommerciális céllal az információs anyagot semmilyen módon, és

3.) Ön nem adhatja át másnak az anyagok, hacsak nem ismertette azzal a bizonyos személlyel is ezen felhasználási kondiciókat és feltételeket, amiket muszáj elégtételt tegyen. Ön vállalja, hogy minden további feltételnek eleget tesz, ami az oldalon megjelnhet mivel időről időre azok változhatnak.

Ezt a weboldalt a "BUENAFUERTE LTD" hozta létre, és csak információszerzésre és e-kereskedelmi célokra használahtó fel. Azáltal, hogy használja az oldalt illetve letölt anyagokat Ön belegyezik, hogy betartja az itt leírt használati kondiciókat és feltételeket. Ha Ön nem ért egyet ezekkel a feltételekkel és nem akarja betartani őket, akkor ne használja az oldalt és ne töltsön le a tartalmából.

A honlaphoz (”www.virilys.hu”) való hozzáférés és felhasználása a 'BUENAFUERTE LTD' által biztosított és magában fogalalja az alábbi feltételeket:

1. Az által, hogy használja a 'www.virilys.hu'-t elfogadja a feltételeket, amik hatályba lépnek az első alkalomtól, hogy használja a 'www.vivilys.hu'-t. Ha nem áll szándékában elfogadni a felhasználási feltételeket akkor ne használja a 'www.virilys.hu'-t.

2. A "BUENAFUERTE LTD" megváltoztathatja ezeket a feltételek bármikor azáltal, hogy online közzéteszi a változtatásokat. Kérjük, hogy rendszeresen olvassa el újra a használati feltételeket, hogy megbizonyosodjon róla hogy történt e változás. Ha Ön továbbra is használja a "www.virilys.hu"-t miután változások történtek akkor Ön automatikus elfogadja a módosított/frissített használati feltételeket.

3. Ön nem másolhatja, reprodukálhatja, teheti közzé, töltheti le, postolhatja, broadcastelheti, továbbíthatja, hozzhatja nyilvánosságra vagy használhatja más módon www.virilys.hu tartalmát, mint magán célra, nem kereskedelmmi szándékkal. Ön szintén elfogadja, hogy nem dolgozhatja át, változtathatja meg vagy hozhat létre más művet a "ww.virilys.hu" tartalma alapján csak kizárólag személyes, nem kereskedelmi céllal. Minden más felhasználása a "www.virilys.hu" tartalmának megkövetel egy előzetes írásbeli hozzájárulást "BUENAFUERTE LTD"-től.

4. Ön elfogadja, hogy csak törvényes célokra használja fel a "www.virilys.hu"-t, amivel semmilyen módon nem sérti más felhasználó jogait, korlátozza vagy gátolja más felhasználó használatát és élvezetét "www.virilys.hu"-val kapcsolatban. Tiltott viselkedésnek számít mások, zaklatáása, kényelmetlen helyzetbe hozása, zavarása az által, hogy obszcén, buja vagy sértő tartalmat ad tovább, ami megzavarhatja a párbeszéd normális áramlását "www.virilys.hu" oldalon. Ön belegyezik, hogy eleget tesz ezeknek a követelményeknek és az összes tovébbi szabálynak, követelménynek, rendeletnek, értesítésnek ezen írányban.

NYILATKOZAT ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

5. A "www.virilys.hu" tartalma ebbe beleértve az információkat, neveket, képeket, logókat és ikonokat kapcsolatban a '',a termékek és szolgáltatások (vagy harmadik féltől származó termékek és szolgáltatások) " AHOGY VAN " módon biztosított, és egy "ELÉRHETŐ" alapon létezik bármilyen jótállást vagy garancia nélkül (akár kifejezett vagy értetendő törvény által) törvények által engedélyezett mértékben, beleértve a garanciát a megfelelő minőségre, az adott céllal levő megfelelősséget, arra, hogy nem jogsértő, a kompatibilitásra, a biztonságra és a pontosságra.

6. Semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé a "BUENAFUERTE LTD" a következő veszteségekért vagy kárért (akár előre látható, számítható, tudott vagy ismert az ilyen kár): (a) adatvesztés, (b) a bevétel vagy a várt nyereség vesztése (c ) üzleti veszteség, (d) esély elvesztése, (e) a jónév vagy hírnév elvesztése, (f) harmadik fél által elszenvedett károk vagy (g) közvetett, következményes, speciális vagy példaértékű károkért, amit a " www.virilys.hu " használata okozhat az intézkedés formájától függetlenül.

7. "BUENAFUERTE LTD" nem garantálja, hogy a "www.virilys.hu" funkciói működnek megszakítás nélkül vagy hibamentesen, hogy a hibákat korrigálva lesznek, vagy azt hogy a "www.virilys.hu" vagy a szerver, amely hozzáférhetővé teszi az oldalt, vírus és bug mentes.

KÁRTALANÍTÁS

8. Ön vállalja, hogy megvédi, kártalanítja és mentesíti felelősségtől a www.virilys.hu weboldalt és az összes igazgatóját, tisztségviselőit, alkalmazottjait és ügynökeit az összes felelőősgtől, követeléstől, kárigényléstől, költségtől és kiadástól, beleértve a jogi költségeket ami felléphet azáltal, hogy Ön használta a weboldalt, akármilyen tartalomtól, amit Ön közzétesz, feltölt, e-mailen vagy más úton továábít az oldal által vagy az Ön jogsértéséért, megszegéséért vagy állítólagos megszegéséért ezen a használati feltételeknek.

AZ OLDAL LINKJEI

9. Ez a weboldal tartalmaz linkeket más internetes oldalakra a World Wide Web-en. Mi ezeket a linkeket kizárólag az Ön kényelméért adjuk meg, és nem vagyunk felelősek a tartalmáért egyik weboldalnak sem, amihez ezen a weboldalon keresztül jut el. Mi elhárít minden garanciát, kifejezetten vagy magától érthetődően ezen weboldalak tratalmának a pontosságáért, megbízhatóságáért vagy érvényességéért vagy, hogy ezen weboldalak vírus és vagy más káros elemektől mentes lenne.

A HASZNÁLATI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

10. Mi bármikor módosíthatjuk, változtathatjuk vagy távolíthatjuk el egy részét a jelen Felhasználási feltételeknek előzetes értesítés nélkül. Változások a jelen Felhasználási feltételekben vagy más a honlapon fellelhető feltételekben a megjelenésüktől fogva hatályba lépnek. A folytatólagos használata az oldalnak, miután megváltoznak a felhasználási feltételek magávol vonja, hogy Ön elfogadja ezeket a változásokat. Ezért, az Ön felelőssége, hogy ellenőrizze ezeket a Felhasználási Feltételek amikor használja ezt az oldalt, és így megtudhatja amikor esetleges változások történnek. Mi hozzátehetünk, változtathatunk, eltávolíthatunk vagy megszakíthatunk bármilyen más tartalmat ezen a honlapon, többek között a termékek és szolgáltatások jellemzőit és specifikációit, amit a honlapon le van írva es bemutatva, ideiglenesen vagy véglegesen, bármikor előzetes értesítés nélkül, anélkül, hogy felelősségr vonhatna minket ezért.

SZELLEMI TULAJDON

11. A nevek, képek és logók, amelyek azonosítják a "BUENAFUERTE LTD"-t, vagy harmadik feleket és az ő termékeiket és szolgáltatásaikat védi a szerzői jog, design jogok és a védjegye a "BUENAFUERTE LTD" -nek és / vagy harmadik félnek. Semmilyen körülmények között nem szeghető meg, értelmezhető át, kobozható el úgy, hogy engedélyezve legyen a "BUENAFUERTE LTD", vagy bármely más harmadik fél védjegyének, patentjének, designjának vagy szellemi tulajdonának használata.

HOZZÁJÁRULÁS www.virilys.hu-hoz

12. Amennyiben felkérik, hogy járuljon hozzá a "www.virilys.hu" tartalmához, minden beküldött kontribúció (beleértve: szöveg, képek, grafikák, video-vagy audio anyagok) elfogadja, az anyag beküldésével, hogy átad a "BUENAFUERTE LTD"-nek örökös, jogdíjmentes, nem kizárólagos, al-licenc jogot és engedélyt, hogy használja, átdolgoza, reprodukálja, módosítsa, adaptálja, közzétegye, lefordítsa, új anyagot készítsen belőle, terjesztje, előadja, leadja és gyakorolja az összes szerzői jogokat és kiadói jogoka az Ön hozzájárálusát világszerte, és / vagy, hogy beledolgozza az Ön művét más munkákba, most ismert médianyagba vagy később elkészítendőbe ugyancsak átadja az összes jogokat a hozzájárult anyaggal kapcsolatban és összhangban az adatvédelmi jogokkal. Ha nem szeretné átadni a fent említett jogokat "BUENAFUERTE LTD" -nek akkor kérjük ne küldjön be saját anyagot a "www.virilys.hu"-nak. Továbbá menve a 9. ponthoz ha beküld saját anyagot, akkor Ön :

13.1 szavatolja, hogy a hozzájárulása;

13.1.1 saját eredeti mű, és joga van elérhetővé tenni ezt a "BUENAFUERTE LTD" számára az összes fent említett célokra;

13.1.2 nem becsületsértő, és

13.1.3 nem jogsértő

13.2 kártalanítja "BUENAFUERTE LTD"-t minden jogi költségektől, károktól és egyéb költségektől, amelyek felmerülhetnek amennyiben Ön megsértette a fenti garanciát a művével kapcsolatban, és a

13.3 lemond minden morális jogokról a hozzájáruló anyag kapcsán amint benyújtja és közzéteszi az "www.virilys.hu" oldalons.

RENDELÉS A HONLAPON KERESZTÜL ÉS KAPCSOLODÓ KÉRDÉSEK

14. A jelenlegi honlap rendelkezésre állít különböző természetes terméket értékesítése és internetes terjesztése céljából. Az említett termékek életmd managemenet és tanok kölönböző aspektusaihoz kapcsolódik és az általános életmód és egészség javításának módjaihoz is.

15. Helyénvaló rámutatni arra, hogy az említett termékeket különböző eredetű különböző gyártóktól származik. A termékek csak eladók ezen az oldalon. Ez a weboldal nem garantálja a minőségét, a képességét, hasznoságát és hatékonyságát az említett termékeknek.Ezen étrend kiegészítők nem voltak tudoményosan tesztelve és nem volt bebizonyítva a kijelentett vagy áálítólagos eredményei. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelenlegi honlapon eladó termékek természetes étrend kiegészítők. Vegye figyelembe, hogy ebben az esetben a termékkel kapcsolatos felelősség a gyártót terheli ezekkel a természetes étrend kiegészítőkkel/életstílus készítményekkel és semmilyen körülmények között sem a jelenlegi weboldalt.

16. Ne feledje, hogy az említett készítmények nem gyógyszerek vagy gyógymódok, hanem csupán étrend-kiegészítők, amley kiegészítit a táplálkozását vagy diétájét az egyénnek. Abban az esetben ha panasza van ezen említett étrend-kieglszítőkkel , akkor specifikusan egyetért azzal hogy a felelősség ugyazokért a termékekért ezen étrend kiegészítők/életstíilus készítmények gyártóját terheli és hogy ezen weboldal semmiféle ismert vagy ismeretlen módon és körülmény között nem felelős.

17. Ezen weboldal visszatérítési politikája következik részletesen. Visszatérítés csak bontatlan, sértetlen termékre kérhető és ennek érdekében a vásárló köteles minden adatot megadni, amit a weboldal kér. A weboldal nem térít meg semmilyen használt terméket függetlenül attől, hogy mennyire vagy mennyi volt használva belőle. Pénz visszatérítés esetében a szállítási költség levonésra kerül a visszatérített összegből így a vásárló visszakapja a visszatérített összeget mínusz a szállítési díj, a nem használt termékért.

18. Ön, mint felhasználója az oldalnak, teljesen és feltétel nélkül, teljes mértékben elfogadom hogy, semmilyen esetben sem terheli jelen honlapot a felelősség hatékonytalanságért vagy akármilyen más hibáért a természetes étrend kiegészítőkben. Továbbá elfogadja semmilyen körülmény között, sem bírósági eljárás, akció peres eljárás esetén sem terheli jelen weboldalt 100USD feletti összeg visszafizetése az étrend kiegészítő-életstílus készítmény vásárlójának, olyan hiány, hiba, sérülés vagy előítélet okozott problémák miatt, amiket e fent említett természetes étrend-kiegészítők/életstílus készítmények okozhatnak.fent említett gyógynövény.

19. Ennek a weboldalnak abszolút joga van akármilyen termék vagy szolgáltatás megrendelését visszautasítania. Felhívjuk figyelmét, hogy Ön, mint vásárló , teljesen és abszolút felelős azért, hogy helyes információkat adjon meg nekónk, hogy a megrendelését teljesen fel tudjuk dolgozni. Ezen weboldal semmilyen körülmények között sem felelős azért ha Ön, mint ügyfél helytelen információkat ad meg, ami miatt az megrendelés nem kerül kiszállításra. Kifejezetten hangsúlyozott, hogy a száálítási dátumok, csak becslés mivel részt vesz a szállításban egy harmadik fél is, aki a weboldal kontrolja, hatalma és birtoka felett áll. A weboldal nem felelős semmilyen sérülésért,a mi szállítás közben történik. Továbbá belegyezik, hogy Ön, mint ügyfél, ha a termék nincs kiszllítva, késik vagy sőrült szállíttás közben akkor ezért a szállítóval veszi fel a kapcsolatot. Ön, mint ügyfél, garantálja, hogy minden Ön által végzett rendeles a weboldalon, szemeélyes hasznélat céljából történik és nem pedig egy harmadik félnek kerül eladásra. Kérjük vegye fiegyelmbe, hogy a jeleneleg érvényben lévő politikája a weboldalnak az, hogy csak akkor fogad el megrendeélst és csakis akkor ha a teljes összeg kifizetésre kerül és nem pedig hamarabb.

20. Adatvédelem és biztonság: Kérjük vegye figyelembe, hogy Ön mint ügyfél, sajét szabad akaratából adta meg a személyes adatait valmaint a saját hitelkártya információit ennek a weboldalnak abból a korlátozott célból, hogy befejezze a megrendelését az Ön által megrendelt termékeknek. Vegye figyelembe, hogy míg a honlpa megtesz mindent szükséges óvintézkedést , hogy ezen személyes adatok és hitelkártya információk egy biztos helyen és biztonságos módon vannak tárolva, a weboldal nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmilyen módon akármilyen személyes adatokkal való visszaélésért vagy lopásért leginkább azért mert több harmadik fél is részt vesz a feldolgozási folyamatában minden egyes megrendelésnek. Ön, mint ügyfél, specifikusan kijelenti, hogy a weboldal nem felelős semmilyen módon akármilyen személyes adatokkal való visszaélésért vagy lopásért, ami akármelyik platformon megtörténhet egy függetlenül harmadik fél által, amely kapcsolatban, asszociációban vagy egyesületben állhat azzal a ténnyel, hogy megrendelt bizonyos termékeket erről a weboldalról.

21. Felel?sség: Vajon kell mutatni arra, hogy a jelenlegi honlap csak egy platform eladási különböz? gyógynövény termékek. Ez a weboldal nem lesz felel?sséget a termék hibás, vagy nem, vagy állítások, amelyek miatt a normál kopás, a termék rendeltetésszer? használat, megfelel minden kód, illetve jogellenes bármilyen. Az uralkodó egyel?re a hatályos törvény, akkor az ügyfél a felel?s azért, hogy az teljes kör?en konzultálnak, és kizárólag szakképzett orvos / orvos / orvos, miel?tt bármilyen, a megrendelt termékek az Ön által a jelen weboldalon.

22. Kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy a webhely nem felelős semmilyen vesztség, sérülés, betegség vagy akármilyen más kvantumú kárért, ami bekövetkezhety az Ön egészségében abban az esetben, ha nem volt megfelelő, professzionális orvosi tanács kikérva egy teljesen kalifikált orvostól/gyógyásztól.

23. Felhívjuk figyelmét, hogy a honlap nem vállal felelősséget ezen a weboldalon eladó termék használatánek/szedésének következményéért, föggetlenül attól, hogy szed vagy se, más korábbi gyógyszert. Kérjük, konzultáljon az orvosával-gyógyászával mielött elkezd használni különböző eladó termékeket ezen weboldalról. A teljes felelősség bármilyen következményért,a mik megtörténhetnek abban az esetben ha szedi/használja az említett természetes termékeket, amik a weboldalon vannak árulva teljesen és egészében az Ön és csakis az Ön felelősége és semmilyen más szervezet beleértve ezen weboldalt nem vonható felelőségre akármilyen tevékenységéért ebben a tekintetben.

ÁLTALÁNOS

24. Ha van egy konfliktus ezeket a feltételeket és a konkrét kifejezések, máshol "www.virilys.hu", akkor az utóbbit kell alkalmazni.

25. Ha a fenti feltételek határozzák meg törvénytelen, érvénytelen vagy annak alapján, hogy a törvények bármely állam vagy ország, ahol ezek a feltételek célja, hogy hatékony legyen, majd a mértékben és a joghatóság, amelyben a kifejezést illegális egyébként végrehajthatatlan, érvénytelen-e vagy sem végrehajthatatlan, akkor törlésre kerül, és törlik ezeket a feltételeket, a többi feltétel túlélni, továbbra is teljes mértékben érvényes és hatályos, és továbbra is kötelez? és végrehajtható.

26. Ezek a feltételek kell értelmezni a törvény és összhangban elfogadott törvények és a vonatkozó szabályok, el?írások, utasítások, rendeletek és értesítések.

Adatvédelem

Milyen információkat gyűjtünk?

Begyűjtönk információt Óntől, amikor regisztrál az oladlunkon, megrendel egy terméket, feliratkozik a hírlevelünkre, válaszol egy felmérésre vagy kitült egy kérőívet.

Rendeléskor vagy regisztrációkor a honlapunkon, amikor célzatos, lehetséges, hogy megkérjük adja meg a nevét, e-mail címét, levelezési címét, telefonszámát, hitel kártya adatait, társadalombiztosítási számát vagy a honlap URL-jét, egyén fotó id-jét.

Mint a legtöbb honlap, mi is használünk cookie-kat és/vagy web beacon-okat, hogy optimizáljuk a felhasználói tapasztalatait, általános látogatói információkat gyűjtsünk és kövessük a weboldal látogatottságát. Kérjükforduljon a 'használunk-e cookie-zokat?' szekcióhoz alább, hogy több információt megtudjon róla, és a módról, ahogy használjuk. Mire használjuk az információkat?

Bármelyik információ, amit begyűjtünk Öntől a következő módokon van felhasználva:

hogy személyesebbé tegyük a felhasználói tapasztalatot (az információ segít bennünket, hogy jobban megfeleljünk az Ön egyedi igényeinek)

hogy javítsuk a honlapot mi folyamatosan arra törekszünk, Öntől származó információk és visszajelzések alapjaén javítsuk a weboldal ajánlatát)

hogy javítsuk az ügyfélszolgálat (az információ segít bennünket, hogy jobban megfeleljünk az ügyfélszolgálati kéréseinekk és hgy megfelelően támogassuk az igényeit)

hogy tranzakciót dolgozunk fel

Az Ön adatit akár publikusak vagy privátok, nem lesznek eladva, átadva vagy odaadva akármilyen más cégnek akármilyen okból, az Ön jóváhagyása nélkül, kivéve az kifejezett célból, hogy a megvásárolt terméket vagy szolgáltatást kiszáálítsuk.

hogy létrehozzunk egy versenyt, promociót, felmérést vagy más funkciót az oldalon

hogy periodikusan e-mailt küldjünk

a rendeléskor megadott e-mail cím csak akkor lesz használva ha információt vagy frissítést kell közölnünk az Ön megrendelésével kapcsolatban.

ha úgy dönt, hogy feliratkozik a levelezési listánkra akkor kapni fog e-maileket, amiben lehetnek vállalati hírek, frissítések, kapcsolódó termék vagy szolgáltatás leírások, stb.

Megjegyzés: Ha bármikor szeretne leiratkozni a jövőbeli e-mailekről, mi részletes leiratkozási utasításokat iktattunk be minden e-mail végére. Hogyan védjük az Ön adatait?

Mi végrehajtunk különböző biztonsági intézkedéseket, hogy megőrizzük a biztonságát a személyes adatoknak amikor megrendel valamit vagy megnyitja a személyes adatait.

Mi egy biztonságos szerver használatárt kínáljuk. Minden megadott érzékeny- hitelkártya adatot Secure Socket Layer (SSL) technológián keresztül van továbbítva és akkor lesz elérhető, és szükség van a fizetési gateway szolgáltatók adatbázis titkosított csak a felhatalmazott személyek különleges hozzáférési jogosultsággal rendelkeznek? Az adatokat bizalmasan kezelni.

Után a tranzakció, a személyes adatok (hitelkártya, társadalombiztosítási számok, pénzügyi, stb) nem tárolják a szerverek. Ne használjuk a sütiket?

Igen (A cookie-k olyan kis fájlok, hogy egy weboldal át vagy szolgáltatói vezetni a számítógép hard webböngészőn keresztül (ha megengeded), hogy a webhelyek vagy szolgáltató rendszerek felismerni a böngész? és leválasztás és menteni bizonyos információk

A cookie-k, hogy segítsen nekünk, és feldolgozni a tételeket a kosárban, hogy megértsék, és mentse a beállításokat a jövőbeni látogatások, és tartsa a reklám és a halmozott adatok helyszínen a forgalom és a helyszínen interakció, hogy mi is nyújtanak jobb oldalon tapasztalatok és eszközök a jöv?ben. Lehet szerződést harmadik fél szolgáltatók, hogy segítsenek nekünk, hogy jobban megértsük a látogatók. Ezek a szolgáltatók nem használhatják az összegyűjtött információkat a mi nevünkben, kivéve, hogy segítsen folytatni és javítani az üzleti.

Ha szeretné, akkor választhat, hogy figyelmeztesse a számítógépre, ha a cookie-k, vagy választhatja azt is, hogy kapcsolja ki az összes cookie-n keresztül a böngész? beállításait. Mint a legtöbb honlap, ha kikapcsolja a sütiket, néhány szolgáltatás nem fog megfelelően működni. Ön azonban még mindig megrendeléseket telefonon keresztül, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Van olyan adatokat harmadik félnek?

mi nem eladni, kereskedelmi, vagy más módon át harmadik személyeknek a személyes adatokat. Ez nem tartalmazza a megbízható harmadik fél, aki segítségünkre m?ködési honlapunkon, vezet? üzleti, vagy javítása akkor, mindaddig, amíg azok a felek megegyeznek abban, hogy ezt az információt bizalmasan kezelni. Azt is engedje meg információkat, ha úgy véljük, kiadás megfelel? ahhoz, hogy a törvény érvényre oldalunkon politika, vagy védjük vagy mások jogait, tulajdonát, vagy biztonságát. Azonban nem lehet személyes látogató információt más felek marketing, reklám vagy egyéb célokra.

Harmadik fél linkek

Alkalmanként, saját belátásunk szerint, hogy lehetnek, vagy felajánlják a harmadik fél termékeinek vagy szolgáltatásainak honlapunkon. Ezek a harmadik fél helyek külön és független adatvédelmi irányelveit. Mi tehát nem vállal felel?sséget a tartalom, és tevékenységét az ezen az oldalakon. Ennek ellenére igyekszünk integritásának védelme honlapunkon és várjuk minden visszajelzést ezeken az oldalakon.

Childrens Online Privacy Protection Act Compliance-

Mi megfelelünk a COPPA(Childrens Online Privacy Protection Act) követelményeinek és nem gyűjtünk semmilyen információt 13 év alatti személytől. A mi weboldalunk, termékeink és szolgáltatásaink mind 13 évnél idősebb személyek felé irányul.

Online Adatvédelmi Politika

Ez az online adatvédelmi politika csak a honlapunkon keresztül begyűjtöt információkra érvényes és nem offline beszerzett információkra.

Ön hozzájárulása

Az oldal használatával elfogadja az adatvédelmi politikánkat.

Változások a mi Adatvédelmünkben

Ha úgy döntünk, hogy megváltoztatjuk az adatvédelmi politikánkat akkor ezeket a módosításokat megjelenítjük ezen az oldalon.

Vegye fel a kapcsolatot velünk

Ha bármilyen kérdése lenne az adatvédelmi politikával kapcsolatbna akkor kapcsolatba léphet velünk ITT.